جزئیات مطلب

افزایش خروجی سد زاینده رود

افزایش خروجی سد زاینده رود

افزایش خروجی سد زاینده رود

پیرو دستور معاون امور عمرانی استاندار اصفهان خروجی سد زاینده‌رود به‌منظور ضرورت کشت کشاورزان و توزیع آب در شبکه‌های آبیاری شرق اصفهان در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه افزایش می‌یابد. لذا از کلیه همشهریان عزیز، مسافرین و گردشگران عزیز تقاضامندیم بدلیل طغیان رودخانه و امکان سیلاب از اسکان در سواحل رودخانه زاینده‌رود جدا خودداری فرمایید.
خبرگزاری باشگاه جهان رفتینگ

Sign In